Välkommen till Oslagbar – där vi strävar efter att bidra till en värld där fler får tillgång till professionell hjälp och brett stöd för att lämna relationer präglade av våld. I dagens samhälle finns det många som erbjuder stöd, men tyvärr når detta stöd inte alla som behöver det, och hållbar hjälp är långt ifrån en självklarhet.

Vår främsta målsättning är att förändra landskapet inom våld i nära relationer. Vi vill utmana skammen och stigmat kring att ha valt fel i ett skede av livet. Vår vision sträcker sig till en 0-vision. Vi vill stoppa och förhindra att våld i nära relationer uppstår. Det är en form av lidande som påverkar individen, barnen, den närmaste familjen, arbetsplatser och samhället som helhet.Tack för ditt intresse av vår hemsida och detta hyperaktuella område. Hoppas det väcker tankar kring vad du själv kan göra inom området våld i nära relationer.
Både som privatperson och företag kan du bli medlem respektive partner och med din insats hjälpa oss att stävja våldet när och där det börjar. Tillsammans blir vi Oslagbara!
Därför är min önskan till dig: Bli medlem och partner. Bidra till vår vision om en våldsfri familj och en våldsfri ny generation. Svaret och lösningen börjar inte hos politiker eller makthavare eller hos andra. Den börjar hos dig och hos mig. Kontakta oss gärna om du vill diskutera denna fråga eller vill bidra på annat sätt till vår verksamhet. Som företagsmedlem bidrar du till våra insatser i stort och får själv verktyg att stoppa våld i nära relationer hos dina egna anställda och deras familjer.
 Väl mött i vårt gemensamma arbete.
Lars-Göran Kjellin, styrelseordförande

Oslagbar är en förening som är oberoende, ideell och icke vinstdrivande


Vi tror på ett samhälle där våld i nära relationer kan förhindras, och därför arbetar vi från olika perspektiv och engagerar olika instanser och intressenter. Oslagbars uppdrag innefattar:

 • Stödja personer utsatta för våld i nära relationer med program: Vi tillhandahåller stödprogram och resurser för att stödja dem som befinner sig i situationer präglade av våld.

 • Aktivt stödja i arbetsrelaterad omlokalisering genom vårt nätverk av Oslagbara företag: Genom vårt samarbete med företag strävar vi efter att skapa en tryggare arbetsmiljö för dem som behöver omlokalisera sig för att undkomma våld.

 • Delta i och stödja forskning inom våld i nära relationer: Genom att engagera oss i forskning vill vi öka förståelsen och kunskapen kring våldets mekanismer och dess konsekvenser.

 • Möta och förebygga våld i nära relationer genom kunskapsökning i gymnasieskolor och idrottsrörelser: Vi strävar efter att sprida medvetenhet och kunskap bland unga och idrottsutövare för att förebygga våld i nära relationer.

 • Aktivt påverka och upplysa politiker och allmänhet: Genom vårt engagemang vill vi påverka beslutsfattare och skapa medvetenhet genom utbildningsinsatser för att förändra synen på våld i nära relationer. 

Tillsammans arbetar vi mot en framtid där våld i nära relationer är obefintligt och där stöd och hjälp är tillgängligt för alla som behöver det. Välkomna att vara en del av förändringen med Oslagbar.

SOM MEDLEM HAR DU TILLGÅNG TILL  
 • Webinars med föredragshållare från akademien, näringslivets parter och andra initierade. 
 • Årligt event med aktuella paneldeltagare och nätverkande.
 • Omvärldsrapport 2 gånger per år.
MEDLEMSAVGIFTER 
Privatperson: 300 SEK/ÅR  
Företag eller annan organisation från: 5 000 SEK/ÅR 
Föreningsavgiften beror på medlemsföretagets storlek och betalas årligen. 1000 kr är en momsfri medlemsavgift som gäller för alla företag, medans serviceavgiften (avdragsgill) är olika beroende på medlemsföretagets storlek. Beslutet om de nya årsavgifterna fattades av årsmötet som genomfördes i april 2023.
Swish 123 343 9825
Bankgiro 116-3484   

verksamheter upp till 50 medarbetare 

Bas

5000,00 årsavgift 

 • ° Kunskap och uppdateringar om föreningens arbete samt dess påverkan. 

 • ° Inbjudan till webbinarier och evenemang.

 • ° 3 rådgivande samtal.

 •   ° Ni har möjlighet att använda vår logotyp på er webbplats och er logotyp visas på vår partnersida.

Bli medlem 
Partner 

10 000,00 årsavgift

 • ° Alla förmåner från basnivå plus:

 • ° Partners presenteras på vår web och sociala medier.

 • ° Marknadsförings- och informationsmaterial.

 • ° Projektengagemang och mentorskap i exempelvis ”Oslagbara unga ledare”.

 • ° Tillgång till forskningsresultat och utbildningsmaterial.

 • ° Träning av två medarbetare till *Oslagbara handledare

 • ° Tillgång till intranät på workplace med möjlighet till nätverkande.

 • * Oslagbara handledare får tio timmars utbildning inom flertalet områden. 

Bli medlem
Ledande partner 

15 000,00 årsavgift

 • ° Alla förmåner från partnernivå plus:

 • ° Namngiven som partner i ett utvalt program eller evenemang.

 • ° Framträdande och erkännande i alla pressmeddelanden och vid offentliga tillkännagivanden.

 • ° Möjlighet att engagera sig i Oslagbars tankesmedja.

 • ° 2 webbinarium (dialogseminarium).

 • ° Träning av 5 medarbetare till Oslagbara handledare.

 • * Oslagbara handledare får tio timmars utbildning inom flertalet områden. 

Bli medlem 

verksamheter från 51 till 250 medarbetare


Bas 

7 500,00 Årsavgift

 • ° Kunskap och uppdateringar om föreningens arbete samt dess påverkan. 

 • ° Inbjudan till webbinarier och evenemang.

 • ° 3 rådgivande samtal.

 •   ° Ni har möjlighet att använda vår logotyp på er webbplats och er logotyp visas på vår partnersida.

 Bli medlem 
Partner

25 000,00 Årsavgift

 • ° Alla förmåner från basnivå plus:

 • ° Partners presenteras på vår web och sociala medier.

 • ° Marknadsförings- och informationsmaterial.

 • ° Projektengagemang och mentorskap i exempelvis ”Oslagbara unga ledare”.

 • ° Tillgång till forskningsresultat och utbildningsmaterial.

 • ° Träning av två medarbetare till *Oslagbara handledare

 • ° Tillgång till intranät på workplace med möjlighet till nätverkande.

 • * Oslagbara handledare får tio timmars utbildning inom flertalet områden. 

Bli medlem 
Ledande partner

35 000,00 årsavgift

 • ° Alla förmåner från partnernivå plus:

 • ° Namngiven som partner i ett utvalt program eller evenemang.

 • ° Framträdande och erkännande i alla pressmeddelanden och vid offentliga tillkännagivanden.

 • ° Möjlighet att engagera sig i Oslagbars tankesmedja.

 • ° 2 webbinarium (dialogseminarium).

 • ° Träning av 5 medarbetare till Oslagbara handledare.

 • * Oslagbara handledare får tio timmars utbildning inom flertalet områden. 

Bli medlem

verksamheter från 250 medarbetare 

Bas

10 000,00 årsavgift 

 • ° Kunskap och uppdateringar om föreningens arbete samt dess påverkan. 

 • ° Inbjudan till webbinarier och evenemang.

 • ° 3 rådgivande samtal.

 •   ° Ni har möjlighet att använda vår logotyp på er webbplats och er logotyp visas på vår partnersida.

Bli medlem
Partner 

35 000,00 årsavgift 

 • ° Alla förmåner från basnivå plus:

 • ° Partners presenteras på vår web och sociala medier.

 • ° Marknadsförings- och informationsmaterial.

 • ° Projektengagemang och mentorskap i exempelvis ”Oslagbara unga ledare”.

 • ° Tillgång till forskningsresultat och utbildningsmaterial.

 • ° Träning av två medarbetare till *Oslagbara handledare

 • ° Tillgång till intranät på workplace med möjlighet till nätverkande.

 • * Oslagbara handledare får tio timmars utbildning inom flertalet områden. 

Bli medlem
Ledande partner

50 000,00 årsavgift

 • ° Alla förmåner från partnernivå plus:

 • ° Namngiven som partner i ett utvalt program eller evenemang.

 • ° Framträdande och erkännande i alla pressmeddelanden och vid offentliga tillkännagivanden.

 • ° Möjlighet att engagera sig i Oslagbars tankesmedja.

 • ° 2 webbinarium (dialogseminarium).

 • ° Träning av fem medarbetare till *Oslagbara handledare.

 • * Oslagbara handledare får tio timmars utbildning inom flertalet områden. 

Bli medlem

STYRELSE 


anki elken 

Verksamhetsledare Oslagbar

Anki är generalsekreterare för Universell Utformning av Arbetsplatser (UUA), med över tio års erfarenhet som hållbarhetschef och public affairs-ansvarig för Randstad Sweden Group. Medgrundare av kvinnojouren i Sollentuna, arbetat som GS för en stiftelse som coachar skolungdomar i södra Afrika, samt ordförande i Sveriges Kvinnolobby. Anki har även påverkat politik och strategier för social hållbarhet inom FN, EU och OECD. Hon är en passionerad förespråkare för ett hållbart och inkluderande arbetsliv. 


Lars-Göran Kjellin

L-G är läkare, entreprenör och hälsostrategisk rådgivare. En färgstark och känd profil inom framför allt Företagshälsa i Sverige. Bl.a. grundade han och byggde upp Curera Sverige AB, nuvarande Avonova och var aktiv i Feelgood i företagets tidiga skede. Idag arbetar han framför allt med strategiska hälsofrågor gentemot företag och organisationer såväl i Sverige som internationellt. 

Tel: 076 - 648 7752 

Iwette Rapoport

Iwette är VD och grundare till Change Collective, specialister på våld i nära relation och dess påverkan på psykosocial hälsa på arbetsplatsen. På Change Collective utbildar hon svenska och internationella verksamheter i den metod som Change Collective utvecklat. Iwette har en bakgrund inom strategi och varumärke och har arbetat på internationell nivå med multinationella företag. 

Tel - 070 797 7898

Magnus Söderlund

Magnus är professor i marknadsföring och chef för Center for Consumer Marketing vid Handelshögskolan i Stockholm. Magnus forskning handlar om att utveckla och testa modeller och teorier om hur konsumenter reagerar på marknadsföringsaktiviteter av olika slag, som t ex reklam, möten med säljare i butiker och med syntetiska agenter (som chatbots och servicerobotar).

Peter Munck af Rosenschöld

Peter har lång erfarenhet av att arbeta med strategiska frågor kring människors prestation och välbefinnande i arbetslivet. Peter  är idag verksam som VD för en bransch-organisation inom området och är ordförande i Föreningen för Utformning av Arbetsplatser, UUA. Peter har tidigare varit HR direktör för ICA Sverige. 

Ylva elvin-nowak

Ylva är fil dr i psykologi och legitimerad psykoterapeut. Sedan 2018 är Ylva enhetschef för enheten Våld i nära relationer vid Akademiskt Primärvårds-centrum, vilket innebär att hon leder Region Stockholms FoU-verksamhet inom detta område. Ylva är också aktiv forskare inom området våld i nära relationer och deltar som expert i olika regionala och nationella sammanhang. 

Ylva har omfattande klinisk erfarenhet av våldsutsatta personer i rollen som psykoterapeut och är regelbundet handledare för psykoterapeutstudenter. 

Vill du engagera dig i Oslagbar? Skriv en rad i formuläret.  Namn E-post Meddelande Jag accepterar reglerna och villkoren och integritetspolicyn Skicka in